درباره پستر بنی هین

پستر بنی هین به عنوان معلم مشهور بین المللی کلام خدا، مبشر، نویسنده، مجری تلویزیونی، متعهد به خبر خوش پر جلال عیسی مسیح، تعلیم کلام تغییر ناپذیر خدا، و انتظار قدرت قدرتمند و معجزه آسای روح القدس است.

مردم سراسر جهان پستر بنی هین را به عنوان یک مبشر، معلم و نویسندۀ پرفروش ترین کتاب ها از جمله ” صبح بخیر روح القدس” ، ” دعایی که نتیجه می گیرد” ، ” خون در شن ” و” بره خدا ” می شناسند.

برنامه تلویزیونی ” امروز روز شماست یرای معجزه” او جز پربیننده ترین برنامه های مسیحی دنیاست که روزانه در ۲۰۰ کشور دیده می شود.خدمت پستر بنی هین

خدمت پستر بنی هین هر روز به میلیون ها نفر در مناطقی از جهان دسترسی پیدا میکند که از شاید از هیچ راه دیگری امکان شنیدن خبرخوش را ندارند. 

با این حال، داستان این مرد و خدمت او که با پیام نجات بخش و معجزه گر خبرخوش عیسای مسیح، جهان را برای بیش از پنج دهه تحت تأثیر قرار داده بسیار بیشتر است.

تماشا

تماشا

قلب همیشه مهربان پستر بنی برای ایران و ایرانی

شهادت ها، سوالات و درخواست دعای خود را

به پستر بنی هین ارسال کنید! 

شما می توانید از طریق لاوورلد پرژیا درخواست های خود را به پستر بنی هین ارسال کنید. 

ارسال درخواست