امروز روز شماست برای معجزه

امروز روز شماست برای معجزه با پستر ” بنی هین” شما را به خدمت در سراسر آمریکا و جهان می برد و شما را در ردیف جلو می نشاند تا حضور روح القدس را از طریق ستایشی مسح شده تجربه کنید، شاهد قدرت معجزه گر خدا از طریق شهادت های شفاهای بی نظیر خدا باشید. و با دیدن مردمی که از هر طبقه ای می آیند تا عیسای مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده شان بپذیرند به وجد آیید. 

پستر بنی همچنین به عنوان یک معلم تاثیرگذار کلام خدا شناخته شده و پیام های برجسته او شما را به عمق حقایق کلام خدا می برد و زندگیتان را کاملا دگرگون میکند. 

برنامه ها همچنین شامل مصاحبه با مهمانان محترمی در زمینه های روحانی، سلامتی، سیاسی و اقتصادی است و اطلاعاتی را ارائه می دهد که نه تنها در زندگی روزمره بلکه بر آینده شما نیز تأثیر می گذارد.

درباره پستر بنی هین
 • اقتدار کلام خدا

 • ایستادن در زمین مقدس

 • دردهایتان را به عیسی بدهید

 • مسح همه چیز را تغییر می دهد

 • عیسی به ما نه نمی گوید

 • معجزه شما واقعی است

 • محبت خدا

 • وقوع معجزات با حضور خدا

 • او هم اکنون اینجاست

 • با خدا همه چیز ممکن است

 • عیسی اسیران را آزاد کرد

 • یک شب عظیم از معجزات خدا

 • بُعد نبوت - قسمت ۱

 • بُعد نبوت - قسمت ۲

 • بُعد نبوت - قسمت ۳

 • راه رفتن با روح خدا- ۱

 • راه رفتن با روح خدا- ۲

 • اراده ی خدا بر شفاست

 • چگونه از مسح استفاده کنیم - ۱

 • چگونه از مسح استفاده کنیم - ۲

 • استفاده از مسح بوسیله دعا - ۱

 • استفاده از مسح بوسیله دعا - ۲

 • اهمیت خون عیسی برای خدا

 • خون عیسی برای شما چه می کند

 • خون عیسی را روزانه اعلام کنید

 • چگونه خون عیسی را اعلام کنیم

 • چگونه صدای خدا را بشنویم

 • خدا از طریق خواب و رویا با ما صحبت می کند

 • چگونه خدا از طریق خواب و رویا صحبت می کند

 • نماد ها در رویا

 • بزرگترین معجزه

 • پنج کلید بازیابی- ۱

 • پنج کلید بازیابی- ۲

 • هرگز به شیطان مجال ندهید- پستر بنی و جان اکارت -۱

 • هرگز به شیطان مجال ندهید- پستر بنی و جان اکارت -۲

 • یک دعای قدرتمند برای شفا و آزادی

 • افسردگی و خودکشی- پستر بنی و کریس لینبرگ

 • حضور خداوند -۱

 • حضور خداوند -۲

 • صلیب عیسی -۱ (جمعه صلیب)

 • صلیب عیسی -۲ (جمعه صلیب)

 • غول بدهی و روح مامون- ۱

 • غول بدهی و روح مامون- ۲

 • غول بدهی و روح مامون- ۳

 • پرستش کلید ورود به حضور خدا- ۱

 • پرستش کلید ورود به حضور خدا- ۲

 • تسلیم عیسی بودن

 • عیسی کیست

 • عیسی شفا دهنده در عمل

 • حضور قدرت شفای خدا

 • تجربه قدرت شفای الهی

 • اراده ی خدا بر شفاست

 • شفا، نان روزانه ما

 • خدای ما خدای شفا دهنده - ۱

 • خدای ما خدای شفا دهنده - ۲

 • خدای ما خدای شفا دهنده - ۳

 • خدای ما خدای شفا دهنده - ۴

 • شفا بیابید و در شفا بمانید- ۱

 • شفا بیابید و در شفا بمانید- ۲

 • شفا بیابید و در شفا بمانید- ۳

 • قدرت شفا در عِشا رَبانی (شام خداوند)

 • عیسی شفادهنده است

 • قدرت شفای خدا اینجاست

 • وقتی با عیسی ملاقات می کنید بیماری ناپدید می شود

 • قدرت نام عیسی

 • معجزات در هر زمان اتفاق می افتند

 • عیسی، تمام آنچه که نیاز دارید

 • یافتن عیسی در عهد عتیق-۱

 • یافتن عیسی در عهد عتیق-۲

 • یافتن عیسی در عهد عتیق- ۳

 • یافتن عیسی در عهد عتیق-۴

 • یافتن عیسی در عهد عتیق-۵

 • معجزات شگفت انگیز در ونزوئلا -۱

 • معجزات شگفت انگیز در ونزوئلا -۲

 • معجزات شفا در نیجریه -۱

 • معجزات شفا در نیجریه -۲

 • معجزات شفا در نیجریه -۳

 • قدرت شفا- مسکیت، تگزاس، امریکا -۱

 • قدرت دعا - مسکیت، تگزاس، امریکا -۲

 • قدرت روح القدس - مسکیت، تگزاس، امریکا -۳

 • قدرت شفا در نام عیسی- مسکیت، تگزاس، امریکا -۴

 • معجزه های عظیم خدا- اورلاندو، امریکا -۱

 • معجزه های عظیم خدا- اورلاندو، امریکا -۲

 • چشم هایتان را به عیسی بدوزید - کلمبوس، اوهایو-۱

 • عیسی به روح القدس وابسته بود، شما چطور- کلمبوس، اوهایو-۲

 • قدرت عظیم خدا در تورنتو، کانادا

 • معجزات عظیم خدا- سائوپائولو، برزیل -۱

 • معجزات عظیم خدا- سائوپائولو، برزیل -۲

 • معجزات عظیم خدا- سائوپائولو، برزیل -۳

 • معجزات عظیم خدا- سائوپائولو، برزیل -۴

 • معجزات عظیم خدا- سائوپائولو، برزیل -۵

 • پرستش، تعلیم، معجزات- میامی، فلوریدا، امریکا- ۱

 • پرستش، تعلیم، معجزات- میامی، فلوریدا، امریکا- ۲