درباره پستر کریس اویاکیلمه

دکتر کریس اویاکیلمه، بنیانگذار موسسه‌ی لاوورلد Loveworld Inc هستند که یک مینیستری پویا، چندجانبه و جهانی به شمار می‌رود. ایشان مولف بیش از ۳۰ کتاب و نیز پژواک حقایق هستند که برترین رازگفت روزانه‌ی جهان است. ایشان خادم متعهد به کلام خدا هستند که با پیام خود حقیقت حیات الهی را برای قلب انسان‌ها به ارمغان آورده‌اند.

دانلود پژواک حقایق

خدمات تعلیمی

میلیاردها نفر تحت تاثیر برنامه‌های تلوزیونی ایشان همچون: “فضایی برای معجزات”، “ویژه‌ برنامه‌های لاوورلد” و “خدمت زنده‌ی شفای جاری” قرار گرفته‌اند.

تماشای ویژه برنامه لاوورلد شما

رویای پستر کریس

پستر کریس مشتاق هستند تا با حضور خدا موجب نجات مردم سراسر جهان بشوند. خدمتی الهی که بیش از ۴۰ سال است با موفقیت در حال انجام است. ایشان این خدمت را از طریق اطلاع رسانی‌ها و همایش‌های مختلف و همچنین بوسیله‌ی چندین پلتفرم دیگر محقق کرده‌اند و برای داشتن یک زندگی پیروزمندانه و هدفمند در کلام خدا به میلیاردها نفر کمک کرده‌اند.

خدمات شفا

دامنه‌ی خدمت تلویزیونی ایشان از طریق شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای لاو ورلد در سراسر جهان اشاعه یافته و برنامه‌های با کیفیت مسیحی را به مخاطبین جهانی ارائه می‌دهد. ایشان در مدرسه‌ی شفا که در سراسر جهان مشهور و پرآوازه است، شفای عیسی مسیح را به همه نشان می‌دهند و به افراد زیادی کمک کرده‌اند تا از طریق اِعمال عطایای روح القدس، شفا را دریافت کنند.

تماشای برنامه شفای جاری

شهادت ها، سوالات و درخواست دعای خود را به پستر کریس ارسال کنید! 

شما می توانید از طریق لاوورلد پرژیا درخواست های خود را برای مرد خدا پستر کریس ارسال کنید. 

ارسال درخواست