ویژه برنامه لاوورلد شما

ویژه برنامه های لاو ورلد شما با پستر کریس اویاکیلمه فراتر از یک برنامه تلویزیونی است. این یک میعادگاه روحانی است که در آن آسمان زمین را لمس می کند و زندگی های بی شماری دگرگون می شوند.

چه شما یک ایماندار معتقد باشید یا کسی که در جستجوی حقایق روحانی است، همراهی با این برنامه ها سفری به قلمرو عمیق‌تر از درک و ارتباط با الوهیت را برای شما به وجود می آورد. 

همانطور که پستر کریس اغلب می گوید: “کلام خدا قدرت تغییر زندگی شما را دارد.” و این ویژه برنامه ها گواهی بر این حقیقت است. 

ویژه‌ برنامه لاو ورلد شما با پستر کریس به عنوان راهنمایی متمایز برای امید، الهام و حکمت الهی شناخته می شود.

درباره پستر کریس اویاکیلمه
 • فصل ۵ مرحله ۱ روز ۱ (قسمت اول)

 • فصل ۵ مرحله ۱ روز ۱ (قسمت دوم)

 • فصل ۵ مرحله ۱ روز ٢

 • فصل ۵ مرحله ۱ روز ۳ (قسمت اول)

 • فصل ۵ مرحله ۱ روز ۳ (قسمت دوم)

 • فصل ۵ مرحله ٢ روز ۱ (قسمت اول)

 • فصل ۵ مرحله ٢ روز ۱ (قسمت دوم)

 • فصل ۵ مرحله ٢ روز ٢

 • فصل ۵ مرحله ٢ روز ۳

 • فصل ۵ مرحله ٢ روز ۴

 • فصل ۵ مرحله ۳ روز ۱

 • فصل ۵ مرحله ۳ روز ٢

 • فصل ۵ مرحله ۳ روز ۳

 • فصل ۵ مرحله ۵ روز ۱

 • فصل ۵ مرحله ۵ روز ٢