درباره شبکه لاوورلد پرژیا

” لاو ورلد پرژیا ” یک کانال تلویزیونی مسیحی است که برنامه های متحول کننده زندگی را به زبان فارسی به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته برای مخاطبان جهانی از طریق چندین پلتفرم  پخش می کند.

شبکه تلویزیونی لاوورد پرژیا بخشی حیاتی در مجموعه جهانی شبکه های لاو ورلد پستر کریس اویاکیلمه است که به زبان های مختلف در سراسر جهان در حال خدمت و انتشار خبر خوش نجات هستند.

هدف لاوورلد پرژیا

” لاو ورلد پرژیا ”  خبرخوش نجات و شفای عیسای مسیح را از طریق مجموعه متنوعی از برنامه های منحصر به فرد برای تأثیر هر چه بیشتر بر فارسی زبانان در تمام کشورها از طریق تلوزیون و مدیا ارائه می دهد. هدف اصلی لاوورلد پرژیا آشنا ساختن فارسی زبانان با کلام و محبت خدا، حقیقت و درک کار عظیم خداوند و منجی ما عیسای مسیح می باشد که با قدرت و حضور روح القدس این هدف در میان فارسی زبانان هر روز در حال رشد و پیشرفت است. 

ماموریت لاوورلد پرژیا

ماموریت و خدمت شبکه تلویزیونی لاورلد پرژیا تولید و پخش برنامه های مسیحی برای فارسی زبانان سراسر جهان است که متمركز بر انتشار خبر خوش نجات و نشان دادن قدرت و حضور روح القدس در زندگی آنها می باشد. برنامه های تلویزیونی این شبکه مجموعه ای از موعظات و تعاليم الهام بخش کلام خدا توسط مبشرین جهانی همچون پستر کریس اویاکیلمه، پستر بنی هین، دکتر اورال رابرتز و خیلی دیگر است که منجر به رشد کلیساهای فارسی زبان و رشد ایمانداران می شود. شهادت نجات، شفا و رهایی!

این شبکه ماموریت خود را با ایمان کامل بر وعده ی عیسای خداوند در انجیل متی باب ۲۴ آیه ۱۴ در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز کرد. «و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همۀ قومها باشد. آنگاه پایان فرا خواهد رسید.» (متی ۱۴:۲۴). و تا کنون با دریافت شهادت های بسیاری از فارسی زبانان ساکن در ایران و سراسر جهان در حال انجام این ماموریت می باشد. 

باور ایمانی ما