مافوق طبیعی

در سال ۱۹۹۶ سید برنامه تلویزیونی “مافوق طبیعی” را راه‌ اندازی کرد که مهمانانی را که شفاهای خارق‌العاده، معجزات و مصاحبت شخصی با خدا را تجربه کرده بودند را نشان میداد.

سید رات  از طریق برنامه تلویزیونی “مافوق طبیعی”  ، برنامه رادیویی “دیدگاه مسیحی” و شبکه “مافوق طبیعی” به شما آموزش می دهد که چگونه می توانید همان کارهایی که عیسی انجام داد و حتی کارهای بزرگتری را انجام دهید (یوحنا ۱۴:۱۲).

درباره سید رات
 • مک میلان

 • نوبل

 • انلو

 • زیدا

 • کاهن

 • کلارک

 • Roth

 • Hughes

 • Hamil

 • Henderson

 • Durham

 • Benefiel

 • Tuttle

 • Biltz

 • Healy

 • Souza

 • Oden

 • Maiden

 • Cooke