شفای امت ها

اشتیاق دیدن حرکت روح خدا و دریافت فیض بیشتر برای کار خدا یکی از خصوصیات خادمین بازدیدکننده از مدرسه شفا است. 

هر سال خادمین از کشورهای مختلف جهان سفر می کنند تا از طریق مرد خدا، پستر کریس قدرت خدا را بیشتر لمس کنند. برنامه «شفای امت ها» تأثیر برنامه بازدید خادمین را بر زندگی آنها و خدمت هایی که آنها بعد از شرکت در مدرسه شفا در شهرها و کشورهای خود انجام می دهند را نشان می‌دهد.

دریافت مجله شفای امت ها
 • ساکرامنتو - امریکا

 • فرانسه

 • لیتوانی و مقدونیه

 • استرالیا

 • نیکاراگوئه

 • جزیره فیجی و مونترال کانادا

 • دِنوِر کلرادو- امریکا

 • ژوهانسبورگ - آفریقای جنوبی -۱

 • ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی -۲

 • قرقیزستان

 • چین

 • هندوستان

 • کالیفرنیای شمالی - امریکا

 • جنوب هند

 • ویرجینیا - امریکا

 • 949

 • 973

 • 974

 • 976

 • 978

 • 980

 • 982

 • 984

 • 986

 • 988

 • 1002

 • 1004

 • 1008

 • 1011

 • PERU TALKSHOW

 • DAX

 • OMAN TALKSHOW

 • ALTERGRACIA

 • REBECCA OSORNO

 • ARMANDO OSORIO

 • BAHRAIN TALKSHOW

 • UK TALKSHOW

 • HUNGARY IMPACT NARRATIVE