شهادت های شفای جاری

شهادت های شفای جاری یک برنامه تلویزیونی شفا و سلامت الهی توسط پستر کریس اویاکیلمه برای شفا و معجزات است. 

این برنامه هیجان‌انگیز تجلی قدرت شفای خدا و شهادت‌های برنامه پخش زنده شفای جاری با پستر کریس ، و جلسه بشارتی جهانی است که در آن دعا برای بیماران نتایج خارق‌العاده‌ای را به همراه دارد.

این برنامه به هزاران زبان پخش می شود و بستری را برای میلیاردها نفر در سراسر جهان برای شرکت در جلسه شفا فراهم کرده است.

امروز شهادتهای شفای جاری را تماشا کنید و قدرت مافوق طبیعی را در حالی که ایمانتان برای دریافت معجزه خود ساخته می شود، تجربه کنید.

بازدید از مدرسه شفا
 • دوم ژانویه ۲۰۲۳

 • ۲۰۲۳ بیست و سوم مارچ

 • ۲۰۲۳ بیست و چهارم

 • ۲۰۲۳ شانزدهم آپریل

 • ۲۰۲۳ هفدهم آپریل

 • ۲۰۲۳ بیست و چهارم می

 • ۲۰۲۳ بیست و پنجم می

 • ۲۰۲۳ بیست و ششم می

 • ۲۰۲۳ یازده جوئن

 • ۲۰۲۳ چهارده جوئن

 • ۲۰۲۳ شانزده جوئن

 • ۲۰۲۳ هجده جوئن

 • ۲۰۲۳ بیست و چهار جوئن

 • هشت جولای ۲۰۲۳

 • نه جولای ۲۰۲۳

 • ده جولای ۲۰۲۳

 • یازده جولای ۲۰۲۳

 • دوازده جولای ۲۰۲۳

 • سیزده جولای ۲۰۲۳

 • چهارده جولای ۲۰۲۳

 • شانزده جولای ۲۰۲۳

 • هجده جولای ۲۰۲۳

 • بیست جولای ۲۰۲۳

 • بیست و سه جولای ۲۰۲۳

 • بیست و پنج جولای ۲۰۲۳

 • بیست و نه جولای ۲۰۲۳

 • هفت آگوست ۲۰۲۳

 • هشت آگوست ۲۰۲۳

 • چهارده آگوست ۲۰۲۳

 • شانزده آگوست ۲۰۲۳

 • هفده آگوست ۲۰۲۳

 • هجده آگوست ۲۰۲۳