مدرسه شفا

این برنامه شهادت کسانی است که شفای خود را در جلسات مدرسه شفا دریافت کرده‌اند و در حضور مخاطبان به طور زنده شهادت آنها را به نمایش گذاشته می شود.

این شهادت ها ایمان را نه تنها در قلب افرادی که در خدمت شفا حضور دارند، بلکه در قلب کسانی که از سراسر جهان مشاهده می کنند ، شعله ور می کند و باعث می شود به دریافت معجزه خود ایمان داشته باشند . بسیاری شهادت داده اند که با تماشای این برنامه ها قدرت خدا در زندگی آنها آشکار شده و باعث شده تا نجات الهی را دریافت کنند. 

بازدید از مدرسه شفا
 • شهادت شفا از فلجی عصب صورت

 • شهادت شفا در ناحیه ی شکم

 • شهادت شفا از سردرد شدید و برگشت حافظه

 • شهادت شفا از سرطان دهانه ی رحم

 • شهادت شفا از فلج شدن ناشی از سکته

 • شهادت شفای شنوایی گوش

 • شهادت شفا از آسم و بیخوابی

 • شهادت شفا از مشکل ستون فقرات

 • شهادت شفا از مشکلات تنفسی

 • شهادت شفا از اچ آی وی و سرطان دهانه رحم

 • شهادت شفا از نارسایی قلبی،آسم،آرتروز،افسردگی

 • شهادت از غده ای در ران پا

 • شهادت شفا از سندرم نارسایی مخچه

 • شهادت شفا از بیماری ریوی

 • شهادت شفا از آسم شدید

 • شهادت شفا ازسرطان بدخیم تخمدان

 • شهادت شفا از سل شکم و ستون فقرات

 • شهادت شفا از دیابت و تنگی مجاری نخاعی

 • شهادت شفا از آسم و سینوزیت

 • شهادت شفا از تسخیر ارواح شریر

 • شهادت شفا از درماتیت آتوپیک

 • شهادت شفا از سل ریوی

 • شهادت شفا از اِم اِس

 • شهادت شفا از حمله و اختلال خوابه

 • شهادت شفا ازمشکلات شکمی

 • شهادت شفا از بزرگی قلب

 • 1001

 • 1003

 • 1006

 • 1009

 • 1010

 • BETTY GOVUZA

 • LOKUTHABA NYONII

 • GAYLARD CHABRIKA

 • LOUIS BANDA

 • EMMANUEL DLADLA

 • LILIA CAYANAN

 • MADGE PULSE

 • ONICAH

 • SANDRA OSORIO

 • FREDA BONI

 • LISA LAI