تواریخ ایمان با دکتر اورال رابرتز

موعظه آتشین کلام خدا را از طریق این پیام های به یادماندنی و کاملا مرتبط که در گردهمایی های در چادر دکتر اورال رابرتز  ضبط شده ، تجربه کنید.

روی این پیام‌ها مسح زیادی هست که می توانید آن را حس کنید. تعالیم اورال می‌تواند ایمان شما را برای دریافت معجزات مورد نیازتان کاملا بیدار و تقویت کند.

درباره دکتر اورال رابرتز
 • شهامت در ایمان

 • ایمان درست کلید اصلی شفاست

 • خدا انسان نیست

 • هفت راه ایمانی در شفای بدن

 • پطرس و قدرت سازنده خدا

 • پنج مورد نبوتی

 • راهپیمایی ایمان

 • انتظار وقوع معجزه

 • دستهای انسان

 • دو نقطه ی زندگی

 • در برابر طوفانهای زندگی

 • برنامه ای که شفا می دهد

 • جدال دیوها در ذهن و روح انسان

 • شعله ور کردن چوب شناور در آب

 • بزرگترین معجزه دنیا