Gift of knowledge for This Christmas!

همانطور که لیست های کریسمس را برای عزیزان خود می نویسید، فراموش نکنید که برخی از هدایایی را که به هدیه نهایی – عیسی مسیح اشاره می کنند – اضافه کنید! کتاب‌های مسیحی زیر را برای هدیه کریسمس امسال به دوستان و عزیزان فارسی‌تان توصیه می‌کنیم!

.

کتابخانه
رایگان
قیمت اصلی $10.00 بود.قیمت فعلی $0.00 است.
رایگان
قیمت اصلی $5.00 بود.قیمت فعلی $0.00 است.
رایگان
قیمت اصلی $10.00 بود.قیمت فعلی $0.00 است.