ایران متعلق به عیسی مسیح است

با اینکه کلام خدا در ایران غیرقانونی است اما در دو دهه گذشته سریعترین رشد کلیسا را در دنیا داشته . خداوند در قلب و ذهن افراد بی شماری که ایمان اسلامی خود را زیر سوال می برند در حرکت است.  لاو ورلد پرژیا هر روز برای ایرانیان بیشتری فرصت هایی فراهم می کند تا عیسای مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند.

ایران دارای میراث غنی کلام خدا است.

این کوروش پادشاه بود که از فرمان خدا برای بازگرداندن یهودیان به خانه‌هایشان در یهودا ۷۰ سال پس از تبعید آنها به دست نبوکدنصر، پادشاه بابل، اطاعت کرد. 

عزرا ۱ به ما می گوید که این خود خداوند بود که قلب او را برای انجام این کار لمس کرد. کوروش فرمان بازسازی خود را در سال ۵۳۸ قبل از میلاد به اجرا درآورد (دوم تواریخ باب ۳۶ آیه ۲۲)، که تحقق نبوت ارمیا نبی بود. او حتی به قوم یهود کمک کرد تا معبد خود را در اورشلیم بازسازی کنند (عزرا باب ۱ آیه ۴).

کوروش دوم ایرانی معروف به “بزرگ” امپراتور ایرانی بود که توانست بر برخی از مهم ترین فرهنگ های تاریخ تأثیر بگذارد و حتی امروز به عنوان نمونه ای از یک رهبر کاریزماتیک و عادل شناخته می شود. 

با اینکه او یهودی نبود اما صدای خدای اسرائیل شنید. در عزرا باب ۱ آیه ۲ نوشته شده است که کوروش پادشاه اعلام کرد: “ یهوه خدای آسمانها، تمامی حکومتهای زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست، خانه‌ای برای وی بنا کنم.”

شوش (شوشا): سرزمین یهودیان در تبعید در دوران اسارت بابل.

طبق کلام خدا، دانیال در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد پس از ویرانی اولین معبد (دوم پادشاهان ۲۰: ۱۴- ۱۸؛ دانیال باب ۶ آیه ۱۳) توسط نبوکدنصر دوم بابلی به اسارت برده شد. او با وفاداری و شایستگی به پادشاه و جانشینان او تا زمان فاتح ایرانی کوروش خدمت کرد و در تمام عمر به خدای اسرائیل وفادار ماند.

دانیال از این سرنگونی جان سالم به در برد و برای خدمت کردن به کوروش یعنی پادشاه جدید زندگی کرد. کوروش پادشاه سرانجام دانیال را بر بخشی از پادشاهی خود حاکم کرد. در واقع کوروش پادشاه تصمیم داشت دانیال را بر تمام ملت به عنوان نخست وزیر برگمارد! (دانیال باب ۲ آیه ۴۸).

اگرچه کلام خدا اشاره می کند که دانیال زمانی در بابل (عراق کنونی) زندگی می کرد و احتمالاً در شوش بود، مکان دقیق دفن دانیال ناشناخته است. زیرا کلام خدا مشخص نمی کند که کجاست. اما به نظر اکثریت تاریخ دانان آرامگاه او در شوش است. شوش با نام باستانی شوشا تقریباً در ۲۵۰ مایلی جنوب غربی تهران، نزدیک به مرز عراق قرار دارد. شوش یکی از شهرهایی بود که در دوران باستان پایتخت ایران بود. در کتابهای استر، عزرا، دانیال و نحمیا به شوش اشاره شده است.

داستان اِستر در ایران اتفاق افتاده است.

شوش به عنوان پایتخت بزرگترین امپراتوری جهان، شهری بود که در آن اِستر با پادشاه ایرانی، اَحَشْوِروش ، معروف به خشایارشا اول، ازدواج کرد. طبق کتاب استر، او یک زن جوان زیبای یهودی بود که نظر پادشاه ایران را به خود جلب کرد. (استر ۲: ۱۶- ۱۸) او ملکه شد و با کمک پسر عمویش مردخای، پادشاه را متقاعد کرد که دستور نابودی کلی یهودیان در سراسر امپراتوری را پس بگیرد، و قوم یهودی خود را در سراسر امپراتوری ایران از نابودی نجات داد. (استر ۷: ۲-۳)

همدان که در قدیم به اکباتان معروف بود، در منطقه کردنشین ایران است. کوه الوند که مشرف به شهر است، مکان کاخ تابستانی شاهنشاهان ایرانی در امپراتوری هخامنشی بود. در این دوره بود که این داستان اتفاق افتاد، آغاز جشن یهودی پوریم. پوریم نشان دهنده رهایی یهودیان از فرمان مرگ سلطنتی در قرن پنجم است. قبل از میلاد، باور عمومی بر این بود که ملکه استر و مردخای پس از گذراندن آخرین سالهای زندگی خود در اقامتگاه سلطنتی در این شهر، با بناهای یادبود که بر روی قبرهایشان ساخته شده بود در کنار یکدیگر به خاک سپرده شدند.

برای ایران دعا کنید

برای زنان، دختران، مسیحیان و همه کسانی که به حکومت ایران معترض هستند، دعا کنید. برای کسانی که از اسلام به مسیحیت گرویده اند، دعا کنید. برای مسیحیان که به خاطر ایمانشان در زندان های ایران هستند، دعا کنید. دعا کنید مژده نجات در ایران به سرعت پیش رود.

ارسال نظرات