باور ایمانی ما

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد. (یوحنا ۳: ۱۶)

برای لاورلد پرژیا دعا کنید

لطفا برای رشد، پخش و انتشار هرچه بیشتر کلام خدا از طریق لاوورلد پرژیا در نام پر جلال عیسی مسیح دعا کنید. چون عیسی مسیح گفت: «و هرآنچه به نام من درخواست کنید، من آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من از من بخواهید، آن را انجام خواهم داد.» (یوحنا ۱۴: ۱۳-۱۴) آمن. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را حتما با ما در میان بگذارید. 

ارسال نظرات و پیشنهادات